Co to jest budżet domowy i dlaczego warto go zaplanować?

7 kwietnia 2020
2
Prowadzenie budżetu domowego pozwala na efektywne zarządzanie finansami w ramach gospodarstwa domowego. Dzięki obserwowaniu przepływu finansów zyskujemy nad nimi kontrolę, możemy łatwiej planować wydatki, ustrzec się kłopotliwych momentów związanych z nagłym brakiem środków, a także efektywniej oszczędzać pieniądze.
 

Budżet gospodarstwa domowego

Budżet gospodarstwa domowego, w zarządzaniu i ekonomii, to pojęcie, któremu przypisywane są dwa znaczenia. Jest to suma wszystkich przychodów, a zatem środków, jakie mamy do dyspozycji w określonym czasie – zazwyczaj w perspektywie miesiąca bądź roku. Drugie znaczenie, które jest dla nas kluczowe, to umiejętne nadzorowanie przepływu finansów czyli przychodów i wydatków.
 

Zrównoważony budżet domowy

Tak jak w przypadku planowania i nadzoru każdego budżetu, taki i w tym domowym możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami czy typami budżetu. Pierwszy to budżet zrównoważony, kiedy wpływy i wydatki są równe. Gdy wpływy przewyższają wydatki, mówimy o nadwyżce budżetowej, natomiast kiedy sytuacja jest odwrotna – o deficycie budżetowym.
 

Planowanie budżetu domowego – od czego zacząć?

Na początek należy zestawić ze sobą dochody i wydatki. Może temu posłużyć odręcznie stworzona tabela, elektroniczny arkusz kalkulacyjny bądź dedykowany do tych celów program komputerowy. Po stronie dochodów notujemy wszystkie wpływy – również z innych niż pensja źródeł. Po stronie wydatków – to, co wypływa każdego miesiąca z naszego budżetu. Ponieważ wydatki mogą być dość rozbudowane i różnorodne, warto pogrupować je i nadać im strukturę.
 

Podział wydatków

Po co w zasadzie grupować wydatki? Przede wszystkim po to, by móc je efektywniej obserwować. Dzięki temu możemy lepiej przygotować się na duże wydatki nieregularne. Poza tym, analiza w obszarze wydatków, które nie są konieczne, może okazać się dobrym sposobem na znalezienie oszczędności.
 
Warto zastosować tu podział na wydatki stałe i wydatki dodatkowe. Te pierwsze dotyczą comiesięcznych, stałych zobowiązań – czynszu, opłat za media, niezbędnej żywności, opłat za komunikację miejską, benzynę, raty kredytów. Wydatki dodatkowe związane są z tym, co nie jest niezbędne – rozrywka, używki, niektóre ubrania bądź żywność.
 
Po stronie wydatków trzeba też ująć pieniądze, które regularnie przeznaczane są na inwestycje, fundusze emerytalne i te, które odkładane są jako pieniądze awaryjne.
 

Wydatki nieregularne

Planując budżet domowy, należy wziąć również pod uwagę wydatki nieregularne. Te pojawiają się zazwyczaj raz do roku. Są to na przykład wyprawki szkolne dla dzieci, wydatki i prezenty na święta, ubezpieczenie samochodu czy ubezpieczenie mieszkania, wyjazdy wakacyjne. Wydatki te mogą mieć dość dużą wartość. Dlatego zazwyczaj znacznie korzystniej dla budżetu domowego będzie odłożyć każdego miesiąca określoną sumę pieniędzy, która pozwoli je pokryć.
 
udział