Co to jest karencja w spłacie pożyczki czy kredytu?

6 kwietnia 2020
3
Karencja to rozwiązanie dla osób, które czasowo, nie mogą pokrywać swoich zobowiązań wobec kredytodawcy. Jakie są zasady dotyczące karencji w spłacie kredytu lub pożyczki? Jakie ma konsekwencje dla całości spłaty? Z jakich innych rozwiązań można skorzystać?
 

Czym jest karencja?

Karencja to inaczej zwłoka w spłacie zobowiązania kredytowego lub pożyczkowego, która może być nam przydzielona przez kredytodawcę. Najczęściej dotyczy ona zobowiązań długoterminowych, takich jak kredyt hipoteczny. Ale może być także zastosowana dla kredytów gotówkowych, pożyczek. Karencja przyznawana jest na podstawie decyzji konkretnej instytucji i w oparciu o jej indywidualną politykę w tym zakresie. Wcześniej należy o nią oczywiście zawnioskować.
 

Co oznacza zawieszenie spłaty?

W przypadku karencji zawieszenie spłaty nie dotyczy całości raty, którą należy uregulować. Tu trzeba wyjaśnić, że na ratę kredytu składa się część odsetkowa (z ubezpieczeniem kredytu, jeśli jest ustanowione) i część kapitałowa. Sama karencja dotyczy zawieszenia w spłacie części kapitałowej, natomiast odsetki nadal podlegają uregulowaniu zgodnie z harmonogramem spłat.
 

Okres karencji

Czas, na jaki mogą być zawieszone spłaty kapitału kredytu czyli okres karencji, zależy od konkretnej instytucji finansowej. Może być to od kilku do kilkudziesięciu miesięcy – nawet 60. Najczęściej jest tak, że przy odpowiednio długim okresie karencji instytucja finansowa wymaga konkretnego uzasadnienia, by go przyznać. 
 

Jak rozliczana jest karencja?

Karencja nie ma oczywiście nic wspólnego z umorzeniem – odłożoną w czasie spłatę raty kapitałowej trzeba uregulować w późniejszym terminie. Instytucje finansowe stosują tutaj dwie metody rozliczania karencji. Po pierwsze, czasowo lub trwale wzrasta wysokość miesięcznej raty. Po drugie, wydłużeniu może ulec czas kredytowania.
 
Poza tym, trzeba pamiętać, że karencja pociąga za sobą wzrost kosztów kredytu. Niespłacony kapitał generuje dodatkowe odsetki. Za samo zawieszenie spłaty, jako usługę, również przyjdzie nam zapłacić – w skrajnych przypadkach nawet kilkaset złotych.
 

Kiedy karencja się opłaca?

Karencja nie jest rozwiązaniem dla wszystkich – oznacza to, że wartość zaoszczędzonych środków nie zawsze będzie satysfakcjonująca. Dlaczego? Odsetki stanowią bardzo dużą część kredytu, poza tym, na początku czasu kredytowania to właśnie one są spłacane, a nie pożyczony kapitał. Tak jest w przypadku kredytu z ratami stałymi. Zatem z karencji najlepiej skorzystać, jeśli kredyt spłacany jest przez dłuższy czas czyli na etapie spłacania jego części kapitałowej. Opłacalne jest to również, jeśli zobowiązanie spłacamy w formie rat malejących, ponieważ część każdej z nich ma określoną wartości kapitałową.
 

Wakacje kredytowe a karencja

Innym rozwiązaniem, które pozwala na odłożenie w czasie spłaty raty kredytu są wakacje kredytowe. W ich przypadku zawieszeniu ulega spłata całej raty – czyli zarówno jej część kapitałowa, jak i odsetkowa.
 
udział