Co to jest monit?

6 kwietnia 2020
4
Wierzyciel dochodzący swoich roszczeń może skorzystać z narzędzi windykacyjnych. Mają one na celu odzyskanie należności i przypomnienie dłużnikowi o zaleganiu ze spłatą. Podstawowym z nich  jest monit. Czym się charakteryzuje? Kto może z tej formy skorzystać? Ile kosztuje?
 

Czym jest monit i kto może go wystawić?

Monit to ogólna nazwa działań, które przybierają różne formy, a służą jako przypomnienia dłużnikowi o zaleganiu ze spłatą zobowiązania. Jest to element windykacji polubownej, której podejmuje się wierzyciel. Wierzycielem może być tu zarówno bank, instytucja pozabankowa, jak i osoba prywatna, firma windykacyjna. Z monitów korzystają również przedsiębiorcy, gminy czy firmy dostarczające usługi np. telekomunikacyjne. Jest to generalnie każdy, kto wchodzi w rolę wierzyciela.
 

Monit i wezwanie do zapłaty

Monit to synonim wezwania do zapłaty, które ma charakter przedsądowy. Jest jednocześnie traktowane jako dokument urzędowy. W przypadku, kiedy wierzyciel jest zmuszony do wejścia na drogę sądową, by odzyskać swoją należność, monity mają bardzo duże znacznie. Mówią o tym znowelizowane w 2016 roku przepisy Kodeksu Cywilnego. Wierzyciel, zanim złoży pozew w sądzie, jest zobowiązany do podjęcia prób polubownego dochodzenia należności. Zatem udokumentowane wezwania do zapłaty służą jako dowód w sprawie.
 
Monitu nie należy mylić z ponagleniem. Ponaglenie, szczególnie w nomenklaturze stosowanej przez przedsiębiorców, to dokument, który przypomina o zbliżającym się terminie zapłaty. Nie ma zatem nic wspólnego z roszczeniem należności.
 

Forma monitu

Monit czyli wezwanie do zapłaty może przybierać różne formy. To od wierzyciela zależy, której z niej użyje, by windykacja należności przebiegała skutecznie. Z jakimi formami mamy do czynienia?
 
  • List polecony z potwierdzeniem odbioru – najczęściej stosowany
  • Rozmowa telefoniczna – z tego rozwiązania korzystają najczęściej banki, instytucje pożyczkowe, duże firmy windykacyjne
  • SMS
  • Poczta elektroniczna – wezwanie wysyłane jest w formie e-maila
  • Wizyta terenowa – osobisty kontakt z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania; forma z której korzystają firmy windykacyjne, zaliczana do tzw. windykacji twardej.

Ile kosztuje monit?

Koszty wystawionych monitów ponosi dłużnik. Nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby wysokość opłat przypisanych do konkretnych form monitu. Najtańsze z nich to list polecony, sms oraz e-mail – generują koszty rzędu kilku złotych za pojedyncze wezwanie. Znacznie droższy jest kontakt telefoniczny z dłużnikiem – nawet kilkadziesiąt złotych. Najwięcej przyjdzie zapłacić, jeśli wierzyciel kontaktuje się z dłużnikiem osobiście w ramach wizyty terenowej – może to być od 100 do kilkuset złotych.
 
O ile koszt samego monitu nie jest ustalony, to prawo jednoznacznie określa, że łączne ich koszty nie mogą przekroczyć równowartości maksymalnych odsetek ustawowych.
 
udział